Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ e-shopu www.fansport.sk:

Ing. Jozef Illéš

Okulka 9/5

093 01 Vranov nad Topľou

Slovensko

Prevádzka: odberné miesto

FANSPORT & FITNESS-SPORT - Športové potreby, obuv a oblečenie

Bernolákova 1075

093 01 Vranov nad Topľou

Slovensko

Zodp. vedúci: Ing. Jozef Illéš

e-mail: info@fansport.sk

mobil: 0907 459 266 ( odporúčame kontaktovať medzi 13:00 - 16:00 )

IČO: 45316635

DIČ: 1081778456

IČ DPH: SK1081778456

Bankové spojenie:

mBank:

520700-4202662270/8360, IBAN: SK4183605207004202662270, SWIFT: BREXSKBXXXX

Fio banka:

2300525596/8330, IBAN: SK3983300000002300525596, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Ing. Jozef Illéš je zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu vo Vranove nad Topľou, č. OŽP-R/2009/04867-3, č. živnostenského registra: 790-12044.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 051/ 7721 597

fax. č.: 051/ 7721 596

e-mail: pr@soi.sk

E-mailovú adresu info@fansport.sk používajte pri vybavovaní reklamácie, ale takisto aj pre všetky Vaše pripomienky, nápady a návrhy ako by sme mohli vylepšiť náš e-shop a celkovo túto stránku. Na e-maily odpovedáme do 48 hodín, okrem výnimočných prípadov (choroba, dovolenka...).