Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenie

Vymedzenie základných pojmov:

predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu fansport.sk

kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

objednávka – návrh kúpnej zmluvy, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy

Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára zákazník potvrdzuje záväznosť objednávky a zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Na základe objednávky tak vzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim.

Potvrdenie každej objednávky (e-mailom, príp. telefonicky) – predávajúci potvrdí objednávku väčšinou ihneď, v niektorých prípadoch najneskôr do 3 dní od zadania objednávky zákazníkom. Zákazník bude oboznámený aj o vybavení objednávky – sms a e-mail potvrdzujúci odoslanie tovaru.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

  • povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať tovar na adresu kupujúceho v dohodnutom čase a za vopred stanovenú cenu
  • právo zrušiť objednávku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (spotrebiteľ neodpovedá na e-maily alebo telefonáty), tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa pre daný tovar. Ak sa tak stane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

  • povinnosť uviesť správne a úplne všetky potrebné údaje pri zadávaní objednávky
  • povinnosť prevziať objednaný tovar a zaplatiť vopred určenú celkovú cenu (vrátane poštovného) pred dodaním tovaru alebo pri jeho prevzatí
  • právo zrušiť objednávku bez poplatku a bez udania dôvodu kedykoľvek predtým než bola záväzne potvrdená predávajúcim alebo maximálne do 24 hodín po jej potvrdení
  • právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru; neplatí pri tovare podľa špecifických požiadaviek zákazníka

Všetky neuhradené pohľadávky (faktúry) budú vymáhané súdnou cestou vrátane nákladov s tým spojených (súdne poplatky, trovy právneho zastúpenia, trovy exekútora a pod.) !!!

5. Storno pokuta

V prípade neprevzatia zásielky kupujúci súhlasí s pokutou vo výške 20 eur. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s našimi obchodnými podmienkami a teda aj so storno pokutou. Podľa § 447 obch. zák. je kupujúci povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade so zmluvou. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť storno pokutu vo výške 20 eur aj pri zrušení objednávky (kúpnej zmluvy) po 24 hodinách od vytvorenia objednávky. Zmluvná pokuta bude vymáhaná súdnou cestou na základe mena, adresy a IP adresy kupujúceho. Výhovorky typu bol som odcestovaný, nedostal som oznámenie o odoslaní zásielky a pod. nebudú akceptované!

6. Platobné podmienky

Platbu je možné uskutočniť týmito spôsobmi:

a) dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty alebo GEIS kuriérom – platba pri prebratí tovaru

b) bezhotovostným prevodom – č.ú. v mBank: 520700-4202662270/8360

c) priamym vkladom na bankový účet – č.ú. vo Fio banke: 2300525596/8330

d) poštovou poukážkou typu H na adresu – Ing. Jozef Illéš, Okulka 9/5, 093 01 Vranov nad Topľou

e) osobne v hotovosti – v predajni vo Vranove nad Topľou (Bernolákova 1075)

V niektorých prípadoch môže predávajúci požadovať zaplatenie zálohy za tovar, a to najmä pri veľkých objednávkach alebo špecifických požiadavkách zákazníka.

Všetky ceny na našej stránke sú uvádzané vrátane DPH.

7. Dodacie podmienky

Na dopravu využívame služby Slovenskej pošty alebo GEIS kuriéra. Cez Slovenskú poštu je zasielaná každá zásielka doporučene 1. triedou, drahšie zásielky sú poistené. V rámci SR je poplatok za prepravné a balné pri platbe vopred 3 €, pri dobierke sú to 4 €.

Pre ČR využívame tiež služby Slovenskej pošty alebo GEIS kuriéra. Poplatok za poštovné a balné cez Slovenskú poštu činí 12 € pri dobierke 10 € pri platbe prevodom, pri využití GEIS kuriéra je to 6 € pri dobierke a 5 € pri platbe prevodom.

Poplatok nezávisí od počtu objednávaných položiek, avšak pri objednávke od 100 € (pre ČR od 150 €) je dodanie tovaru zdarma.

Tovar dodávame najneskôr do 12 pracovných dní od zadania objednávky. Pri neočakávaných výnimočných okolnostiach sa dodacia lehota môže aj predĺžiť. O priebehu vybavovania Vašej objednávky Vás budeme vždy informovať.

Tovar skladom odosielame najneskôr nasledujúci deň po obdržaní objednávky.

8. Reklamácia

Všetky reklamácie sú vybavované na základe reklamačného poriadku uvedeného na tejto stránke a v súlade s platnou právnou legislatívou v SR.

9. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú považované za dôverné informácie, slúžia výlučne pre potreby predávajúceho a preto v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím osobám alebo inak komerčne využívané.

10. Záverečné ustanovenie

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a je s nimi oboznámený. Náležitosti a podmienky, ktoré nie sú zakotvené v týchto obchodných podmienkach, podliehajú predovšetkým Občianskemu zákonníku a ostatným právnym predpisom ako napr. zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, zákonu č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonu č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonu č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a zákonu č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok platia od 1.1.2015.